E-RESURS
Vi tror på varje individs ta-sig-församhet.

E-resurs är ett samverkansprojekt mellan Hällefors, Nora, Karlskoga, Kumla och Örebro kommun som finansieras av den Europeiska Socialfonden. Projektet syftar till att öka sysselsättningen och minska utanförskapet genom att använda entreprenörskap som verktyg samt att göra företagande till ett realistisk alternativ till egen försörjning för dem som befinner sig i kommunernas verksamhet. Att påbörja en planering för att starta företag ger nya kontakter och öppnar upp för nya möjligheter, som förutom företagande, kan leda till såväl anställning som ökad motivation för vidarestudier.

Målgruppen för projektet är de som befinner sig inom ovanståendes kommuners verksamhet (tex. SFI, grundvux, arbetsmarknadsenheter etc.). Vi vill nå ut till samtliga i målgruppen med inspiration och information om företagande, entreprenörskap och de möjligheter projektet erbjuder. Till dem ur målgruppen som har en idé eller vilja att starta eget erbjuder vi rådgivning och utbildning. För dem som kommit längre i processen finns även möjlighet att söka till vår Företagarskola.

Traditionellt har det i Sverige arbetats med två vägar för att få  individer i sysselsättning: vidarestudier och anställning. Med projektet E-resurs vill vi öppna upp en tredje väg: entreprenörskap och företagande. För att göra detta möjligt krävs att personalen får rätt förutsättningar, dvs kunskap och möjlighet att omsätta denna kunskap i praktiken. Därför är utbildning och coachning av kommunernas personal en otroligt viktig del av E-resurs arbete.

EXempel på vad e-resurs

Erbjuder

Rådgivning
E-resurs erbjuder rådgivning till dem ur målgruppen som har en affärsidé och vill ta sitt nästa steg. Hör av er till oss om du vill ha en personlig rådgivning.
Information & workshops
För klasser på SFI, grundvux och andra aktuella grupper inom kommunens verksamheter kan E-resurs erbjuda information och flera olika workshops inom entreprenörskapsområdet.
Företagarskolan
Företagarskolan är en verksamhet inom E-resurs som ger deltagaren en realistisk möjlighet att gå från bidrag till egen försörjning. Kontakta oss för mer information.
Coachning av personal
För personal och personalgrupper som vill hitta fler vägar framåt inom entreprenörskap och företagande så finns möjlighet till coachning. Vi skräddarsyr ett upplägg tillsammans med personalen.
Information till personal
E-resurs ger information om möjligheterna med entreprenörskap i allmänhet och E-resurs i synnerheten. Vi vill nå ut till all personal i kommunerna som kommer i kontakt med projektets målgrupp.
Utbildning av personal
Målet med utbildning av personal är att utveckla och hitta långsiktiga lösningar med entreprenörskapsarbetet så att fler individer kan komma till sysselsättning.