VILL DU

STARTA 
FÖRETAG?
E-resurs hjälper dig hela vägen.
VI TROR 
På varje individs förmåga att skapa sin egen framtid.
OM

E-resurs

E-resurs är ett samarbetsprojekt mellan fem kommuner i Örebro län och finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet syftar till att använda entreprenörskap och företagande som ett verktyg för att minska utanförskapet och öka sysselsättning i de deltagande kommunerna.

Läs mer
om

Resursteamet

E-resurs består av ett resursteam som arbetar för att stödja dem som befinner sig inom kommunens verksamhet och är nyfikna på företagande och entreprenörskap. Detta gör vi genom rådgivning, workshops och Företagarskolan. Resursteamet arbetar också med personalen för att etablera en struktur som gör entreprenörskapet till en möjlig väg framåt för målgruppen.

Läs mer
E-resurs är ett samarbetsprojekt mellan: